ผู้เจริญกรรมฐาน จะเกิดอานิสงส์ ๕ ประการ ดังนี้ ๑.มีธรรมะ ๒.สุขภาพดี จิตใจสบาย ๓การงานเจริญ ๔.การเงินดี ๕. การสังคมดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)   พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน (สมเด็จพระสังฆราช)

สมาชิกเข้าระบบมุมนักอ่าน

 

 

  
 

 

 


 


 

 
ภาพคนไทยใส่บาตรไม่มีที่ไหนในโลก พิมพ์ อีเมล

ภาพคนไทยใส่บาตร หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก ขอจงช่วยกันรักษา

วิถีชีวิตแบบนีั้ไว้ให้ได้ตราบนานเท่านาน...

 
 
 
© 2010  middleway.in.th  all rights reserved.