ผู้เจริญกรรมฐาน จะเกิดอานิสงส์ ๕ ประการ ดังนี้ ๑.มีธรรมะ ๒.สุขภาพดี จิตใจสบาย ๓การงานเจริญ ๔.การเงินดี ๕. การสังคมดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)   พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน (สมเด็จพระสังฆราช)

สมาชิกเข้าระบบมุมนักอ่าน

 

 

  
 

 

 


 


 

 
หลวงพ่อพุธ, พังธรรม, ฟังเทศน์, เจริญสติ
Select Category:
คุณดังตฤณตอบคำถาม
0:04:49
1503 views
From: admin
หนังสือแก่นพุทธศาสน์
0:59:27
1639 views
From: admin
 เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์ (กลางชล)
0:42:43
1614 views
From: admin
โดย:อ.ธีรยุทธ เวชยิ่งเจริญ
0:10:13
1213 views
From: admin
\'ดังตฤณ\'
0:08:50
1006 views
From: admin
ศาลพระภูมิ
0:21:17
1060 views
From: admin
การปฏิบัติกรรมฐาน
0:59:32
1881 views
From: admin
สัทธรรมบทสุดท้าย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
0:29:38
1229 views
From: admin
 ทางสองสาย หลวงปู่เหรีย
0:56:23
1156 views
From: admin
 ดร.สนอง วรอุไร
2:03:26
1532 views
From: admin
ดร.สนอง วรอุไร
3:08:44
1686 views
From: admin
เตรียมใจรับภัยพิบัติ
2:16:02
1313 views
From: admin
เตือนภัย
0:08:32
1370 views
From: admin
หลวงปู่หงษ์ เมตตาเตือนภัยพิบัติ
0:05:13
1964 views
From: admin
เตือนภัยพิบัติ
0:53:12
1865 views
From: admin
ภาพการปฏิบัติธรรม
0:02:58
1465 views
From: admin
สติ
0:01:11
1402 views
From: admin
อา�า�า�ส�ิ�ม��ั�ว�าล��ีย�ลั��ิ�ว
0:06:58
1447 views
From: admin
ลมหายใจไปวิมุตติ โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
0:30:46
2332 views
From: admin
ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม
2:23:40
1568 views
From: admin
See all 426 videos
Views: 2687
From: admin
Added: 2011-03-28
Category: All Middleway
Duration: 0:10:25
Video Description: ฟังเทศน์ ธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เทศน์เรื่อง การภาวนา เจริญสติ credit คุณ Lekmusicday
 
 
© 2010  middleway.in.th  all rights reserved.