ผู้เจริญกรรมฐาน จะเกิดอานิสงส์ ๕ ประการ ดังนี้ ๑.มีธรรมะ ๒.สุขภาพดี จิตใจสบาย ๓การงานเจริญ ๔.การเงินดี ๕. การสังคมดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)   พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน (สมเด็จพระสังฆราช)

สมาชิกเข้าระบบมุมนักอ่าน

 

 

  
 

 

 


 


 

 
บาป, บุญ, คืออะไร, พระราชปริยัติยากร
Select Category:
คุณดังตฤณตอบคำถาม
0:04:49
1489 views
From: admin
หนังสือแก่นพุทธศาสน์
0:59:27
1624 views
From: admin
 เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์ (กลางชล)
0:42:43
1597 views
From: admin
โดย:อ.ธีรยุทธ เวชยิ่งเจริญ
0:10:13
1206 views
From: admin
\'ดังตฤณ\'
0:08:50
996 views
From: admin
ศาลพระภูมิ
0:21:17
1056 views
From: admin
การปฏิบัติกรรมฐาน
0:59:32
1864 views
From: admin
สัทธรรมบทสุดท้าย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
0:29:38
1219 views
From: admin
 ทางสองสาย หลวงปู่เหรีย
0:56:23
1146 views
From: admin
 ดร.สนอง วรอุไร
2:03:26
1514 views
From: admin
ดร.สนอง วรอุไร
3:08:44
1676 views
From: admin
เตรียมใจรับภัยพิบัติ
2:16:02
1303 views
From: admin
เตือนภัย
0:08:32
1361 views
From: admin
หลวงปู่หงษ์ เมตตาเตือนภัยพิบัติ
0:05:13
1954 views
From: admin
เตือนภัยพิบัติ
0:53:12
1849 views
From: admin
ภาพการปฏิบัติธรรม
0:02:58
1458 views
From: admin
สติ
0:01:11
1393 views
From: admin
อา�า�า�ส�ิ�ม��ั�ว�าล��ีย�ลั��ิ�ว
0:06:58
1438 views
From: admin
ลมหายใจไปวิมุตติ โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
0:30:46
2318 views
From: admin
ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม
2:23:40
1558 views
From: admin
See all 426 videos
Views: 1245
From: admin
Added: 2012-06-08
Category: All Middleway
Duration: 0:36:53
Video Description: Thamma ธรรมะ เรื่อง "บาป-บุญ คืออะไร" โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (หลวงพ่อใหญ่) วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรม และเชี่ยวชาญด้านกรรมฐาน ทั้งวิปัสสนาและสมถะกรรมฐาน แห่งเมืองอุบลฯ องค์ปัจจุบัน
- บาป-บุญ มีจริงหรือไม่
- ผี เปรต อสุรกาย นรก สวรรค์ เทวดา อินทร์ พรหม มีจริงหรือไม่
ทำยังไงถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ ต้องฟังธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิชฯ
 
 
© 2010  middleway.in.th  all rights reserved.